Hệ thống backend

Phần mềm thu thập dữ liệu

  • IoT core backend
  • Hỗ trợ: IoT service, LoraWAN service
  • Cung cấp API cho người dùng cuối

Công nghệ ảo hóa

  • Sử dụng công nghệ ảo hóa tối ưu hóa tài nguyên hệ thống
  • Cân bằng, điều hướng các luồng dữ liệu phục vụ nhu cầu nâng cấp mở rộng thiết bị kết nối dễ dàng.
  • Bảo mật đa lớp.