Phần mềm đo lường nước thông minh

Tính năng

  • Đăng nhập: phần quyền tài khoản (Super admin, Admin, User)
  • Thống kê: theo dự án, khu vực, đồng hồ nước với các thông tin như vị trí, trạng thái hoạt động, giám sát các thông số, cài đặt điều khiển. Các cài đặt thay đổi từ xa một cánh nhanh chóng và hàng loạt
  • Cảnh báo: qua web gồm cảnh báo tình trạng hoạt động tín hiệu, kết nối và các sự cố, hư hỏng đồng hồ… để kịp thời xử lý đảm bảo an toàndữ liệu quan trắc, cảnh báo…
  • Quản lý: tài khoản người dùng, các lệnh điều khiển do người dùng gởi, trạng thái thực thi, các sự kiện truyền dữ liệu từ thiết bị và logs toàn bộ các hoạt động xảy ra.
  • Xuất báo cáo: pdf, excel.
  • Cung cấp dữ liệu cho bên thứ 3: qua API truy xuất.