Thiết bị Đo lường nước thông minh

Đồng hồ nước thông minh Actaris

  • Bộ điều khiển lắp đặt vào đồng hồ cơ Actaris phổ biến ở các hộ gia đình.
  • Công nghệ đọc dữ liệu: Hall
  • Thu thập dữ liệu tự động từ xa qua mạng Lora.
  • Phân tích phát hiện và cảnh báo khi có: sự cố bất thường, rò rỉ, gian lận, hư hỏng, can thiệp.

Đồng hồ nước thông minh Itron

  • Bộ điều khiển lắp đặt vào đồng hồ cơ Itron thế hệ mới ở các hộ gia đình.
  • Công nghệ đọc dữ liệu: LC sensor
  • Thu thập dữ liệu tự động từ xa qua mạng Lora.
  • Phân tích phát hiện và cảnh báo khi có: sự cố bất thường, rò rỉ, gian lận, hư hỏng, can thiệp.