Dịch vụ máy chủ

Dịch vụ cloud

  • Các giải pháp phần mềm PELAB được trang bị và cài đặt trên máy chủ riêng biệt đặt tại trụ sở Việt Nam do PELAB quản lý.
  • Với ưu thế là người cung cấp phần mềm cuối, các dịch vụ phần mềm được cài sẳn cho khách hàng với đội ngũ vận hành, bảo trì am hiểu công nghệ IoT thường xuyên cập nhật, nâng cấp luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

Dịch vụ thuê và cài đặt

  • Ngoài cung cấp dịch vụ sẵn có trên máy chủ PELAB, khách hàng có thể lựa chọn các dịch vụ máy chủ của các công ty lớn để triển khai giải pháp phần mềm PELAB như: google, amazon, microsoft… hoặc máy chủ riêng của khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm lên máy chủ cho khách hàng. Tuy nhiên vì mức độ phức tạp hệ thống IoT và các thiết bị IoT cần có chuyên gia vận hành, bảo trì thường xuyên, khắc phục sự cố. Thông thường khách hàng sử dụng PELAB với chi phí cạnh tranh không cần đầu tư thiết bị và con người vận hành hệ thống.