Phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công được biết đến với tính năng giúp người quản lý thu thập các thông tin giờ giấc ra vào, làm thêm, đi muộn về sớm, của từng nhân viên. Giúp cho người lãnh đạo có thể quản lý nhân viên được tốt hơn. Phần mềm chấm công giúp cho bạn tiết kiệm tối đa thời gian chấm công nhân viên.

Phần mềm Quản lý văn bản

Phần mềm quản lý văn bản được xem là giải pháp toàn diện giúp cơ quan, doanh nghiệp cải cách hành chính hiệu quả. Không chỉ giúp tăng năng suất lao động mà phần mềm quản lý văn bản còn tiết kiệm chi phí thực hiện đáng kể.

Phần mềm quan trắc môi trường

Phần mềm dữ liệu quan trắc môi trường doanh nghiệp là phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp theo dõi dữ liệu của các trạm quan trắc tại nhà máy

Phần mềm đo lường nước thông minh

Với sự phát triển của ngành tự động hóa ngày nay ở Việt Nam, việc đo mức nước nói riêng và đo mức chất lỏng nói chung đang dần được tự động hóa để thay thế cho các phương pháp thủ công của ngày xưa. Và cũng nhờ việc phát triển của các thiết bị này, người ta có thể giám sát mức được đối với các môi trường khắc nghiệt mà ngày xưa không thể đo được hoặc chỉ đo bằng thủ công như nước thải, acid, hóa chất ăn mòn,….