GIẢI PHÁP PHẦN MỀM KHỐI DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý nhân sự HRM
Softnet muốn giúp bạn xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Nhân Sự HRM với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… cho một doanh nghiệp không chỉ lực lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vô cùng phức tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ
Phần mềm quản lý điều hành sản xuất
Phần mềm quản lý sản xuất là giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất giúp người dùng nắm bắt được tình trạng và tiến độ trong quá trình sản xuất, quản lý các nhà cung cấp, quản lý nguyên vật liệu, nhân công, chi phí và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Ngoài ra còn tập hợp hầu hết các chức năng trong một doanh nghiệp sản xuất thành một hệ thống đồng bộ: lập kế hoạch sản xuất, điều hành sản xuất, kế toán sản xuất, quản lý vòng đời sản phẩm… Mỗi doanh nghiệp sản xuất đều có đặc thù riêng tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động. Phần mềm quản lý sản xuất phù hợp bắt buộc phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và kinh nghiệm của nhà cung cấp giải pháp quản trị.
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng CRM
Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn khi mua hàng, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn là chất lượng dịch vụ. Vậy sao bạn phải đắn đo khi đầu tư một mức phí rất nhỏ để xây dựng một hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng? Với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp là lời khẳng định cho chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Chúng tôi không cạnh tranh với các đối thủ khác. Cái chúng tôi và Bạn sẽ làm chính là cùng nhau Quản lý và chăm sóc khách hàng.
Phần mềm quản lý tài sản
Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tài sản tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp có cùng triển khai chương trình. Với mô hình phần mềm như một dịch vụ, các công việc khó khăn, tốn kém như thiết lập hệ thống an toàn dữ liệu, bảo trì dữ liệu sẽ do chúng tôi đảm nhiệm với chi phí thấp và hiệu quả cao nhất. Việc triển khai chương trình sẽ trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Phần mềm luôn tự động cập nhật các tính năng mới, các quy định mới nhất về quản lý và sử dụng tài sản theo luật hiện hành.