GIẢI PHÁP PHẦN MỀM KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Hệ thống văn phòng điện tử
Phần mềm văn phòng điện tử là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp, phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính. Có khả năng theo dõi xử lý văn bản và điều hành công việc từ xa thông qua Internet.
Các giải pháp phần mềm ngành giao thông
Các hệ thống mạng thông minh tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ vận tải đường không, đường bộ, đường ray và đường biển, cung cấp những thông tin cập nhật nhất cho hành khách, nâng cao khả năng phản ứng trước các sự cố khẩn cấp và cho phép thiết lập các kế hoạch hoạt động cụ thể từ trước.
Các giải pháp GIS, bản đồ số
Các giải pháp GIS, bản đồ số cung cấp các ứng dụng được lưu trữ tập trung thông qua Internet như một dịch vụ. Thay vì cài đặt, bảo trì, nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm, khách hàng chỉ cần lựa chọn ứng dụng phù hợp với yêu cầu và chạy ứng dụng đó trên cơ sở hạ tầng Cloud hay trên hạ tầng riêng của khách hàng. Đồng thời, cung cấp quản lý quyền truy cập vào ứng dụng bao gồm bảo mật, tính sẵn có và hiệu suất từ trình duyệt web cho các phần mềm: GIS, AMS, M&E.
Phần mềm Quản lý hành chính công một cửa liên thông
Phần mềm Quản lý hành chính công một cửa liên thông” là hệ thống hỗ trợ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ công. Phần mềm giúp cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp có thể nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính với sự hỗ trợ hiệu quả của phần mềm hoạt động trên mạng LAN, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Hỗ trợ người sử dụng thực hiện tác nghiệp trên phần mềm đối với quá trình tiếp nhận-thụ lý-trình ký-trả kết quả đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị.
Giải pháp Cổng thông tin điện tử dành cho Chính phủ (Internet Portal)
Internet Portal được coi là giải pháp nền tảng để xây dựng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến như truy xuất thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp. Giải pháp này giúp người dân có đầy đủ thông tin đối về những quy định hiện hành cũng như cách thức hoàn chỉnh các thủ tục trong lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước một cách thuận lợi, nhanh chóng. Bên cạnh đó Internet Portal còn cho phép người dùng giám sát hoạt động và phản ảnh ý kiến đến các cấp có thẩm quyền để các Chính phủ kịp thời khắc phục các tồn tại và không ngừng hoàn thiện nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý hành chính.
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến thực chất là giải pháp được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử (Internet Portal) nhằm mang lại lợi ích trong việc cấp các loại giấy phép (Đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…), giải quyết khiếu nại, tố cáo, đăng ký tạm trú, tạm vắng và các dịch vụ đặc thù khác mà không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý hành chính. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí cho người dân một cách tối đa.