VỀ SOFTNET DỊCH VỤ SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ
|

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HẠ TẦNG

1.      Tổng quan chức năng phần mềm

-         Hiện nay việc quản lý hạ tầng đường thủy nội địa còn nhiều bất cập do việc lưu trữ thông tin trên giấy tờ đã quá lạc hậu và việc sử dụng máy tính để lưu trữ dữ liệu có thể tránh được khá nhiều rủi ro.

-         Phần mềm quản lý Hạ tầng đường thủy nội địa Việt Nam ra đời nhằm thống kê, kiểm tra thông tin một cách dễ dàng thuận tiện và cũng có thể giúp người dùng có thể lưu trữ dữ liệu một cách tốt hơn.

-         So với việc sử dụng phương thức thủ công phần mềm giúp người dùng thống kê dữ liệu không bị rời rạc, nhầm lẫn số liệu, ngoài ra phần mềm giúp người dùng lập báo cáo thống kê cụ thể, chi tiết nhất với số liệu chính xác giúp nghiệm thu công việc được nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

 

2.     Cấu hình

-         Để chạy được phần, máy chủ cần cài đặt một số phần mềm hỗ trợ như :

·        Net FrameWork 4.5.

·        Net FrameWork 3.5.

·        SQL Server 2012.