VỀ SOFTNET DỊCH VỤ SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ
|

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN

1.     Tổng quan chức năng phần mềm.

-         Phần mềm kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằn rút ngắn thời gian, nhân lực và chi phí trong quá trình kiểm kê, kiểm tra hiện trạng của tài sản, hạ tầng đường thủy nội địa.

-         Phần mềm quản lý được cập nhật liên tục theo đúng thực trạng của tài sản giúp các đơn vị quản lý nắm rõ được tình trạng cũng như số liệu của từng tài sản, hạ tầng đường thủy nội địa một cách chính xác nhất.

-         Các báo cáo được lấy tự động theo danh sách tài sản đã được cập nhật đảm bảo tốc độ cũng như tính chính xác ở mức cao nhất.

2.     Cấu hình

-         Để chạy được phần mềm, máy chủ cần cài đặt một số phần mềm hỗ trợ như:

1)    Internet Information Server 7.

2)    Net FrameWork 4.5.

3)    Net FrameWork 3.5.

4)    SQL Server 2012.