VỀ SOFTNET DỊCH VỤ SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ
|

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ IRIVER

1.     Tổng quan chức năng phần mềm

-         Phần mềm Văn phòng điện tử IRiver nhằm rút ngắn thời gian Quản lý thông công văn, giảm bớt các khâu trung gian trong quá trình thống kê, kiểm tra thông tin.

-         Giảm thiểu việc xử lý theo phương thức thủ công trên các loại giấy tờ, hồ sơ, thay thế bằng việc xử lý trên máy tính nhằm tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho nghiệp vụ quản lý thông số.

2.     Cấu hình

- Để chạy được phần mềm, máy chủ cần cài đặt một số phần mềm hỗ trợ như:

+ Internet Information Services 7.

+ Net FrameWork 4.5.

+ Net FrameWork 3.5.

+ SQL Server 2012.