Site Loader

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Đây chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể.

Nội dung chính của sổ tay bao gồm:
– Hệ thống thuế
– Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Giá giao dịch liên kết
– Thuế nhà thầu nước ngoài
– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt
– Thuế tài nguyên/thuế bất động sản/thuế bảo vệ môi trường
– Thuế xuất nhập khẩu
– Thuế thu nhập cá nhân
– Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN.
– Thuế khác,
– Kiểm tra, thanh tra thuế và mức phạt
– Kế toán và kiểm toán.
– Các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

Nội dung chi tiết xem tai đây:

1. Sổ tay thuế bản tiếng Việt: https://www.pwc.com/…/pwc-vietnam-pocket-tax-book-2018-vn.p…

2. Sổ tay thuế bản tiếng Anh (English version – Vietnam Pocket Tax Book 2018): https://www.pwc.com/…/pwc-vietnam-pocket-tax-book-2018-en.p…

Nguồn: eSpace.Coworking.vn

 

 

Post Author: quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *